2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002

 

J.L. Pons, J.C. Moreno, F.J. Brunetti, E. Rocon. Lower-Limb Wearable Exoskeleton. Rehabilitation Robotics. 9783902613011. Ed. I-Tech Education and Publishing. 471-498. 2007.

J.L. Pons, E. Rocon, A.F. Ruiz, J.C. Moreno. Upper-limb robotic rehabilitation exoskeleton: tremor suppression. Rehabilitation Robotics. 9783902613011. Ed. I-Tech Education and Publishing. 453-470. 2007.

J.L. Pons, J.C. Moreno, A. Cullell, E. Rocon. Lower Limb Orthoses and Exoskeletons . Rehabilitation Robotics, pp. 471-498, Viena, 2007, A. Lazinica (ed.). 978-3-902613-04-2. 2007.